Implementarea proiectului: „DEZVOLTAREA FIRMEI NEXIA CONSULTING SRL PRIN CONSTRUIREA UNEI CLADIRI DE BIROURI SI PRESTAREA DE SERVICII NOI SI IMPREJMUIRE TEREN”

       NEXIA CONSULTING S.R.L. cu sediul în Oradea, Str. Simion Barnuțiu, nr. 30, Bloc PB 9, ap. 1, județul Bihor, CUI RO 13186178, J5/259/2010, implementează proiectului cu titlul: „DEZVOLTAREA FIRMEI NEXIA CONSULTING SRL PRIN CONSTRUIREA UNEI CLĂDIRI DE BIROURI ȘI PRESTAREA DE SERVICII NOI ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN”, cod SMIS  114571, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare nr. 2894/28.08.2018 încheiat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 şi Agenţia de Dezvoltare Regională NORD-VEST în calitate de Organism Intermediar.

Proiectul se implementează la punctul de lucru al societății în Regiunea NORD-VEST, judeţul Bihor, Municipiul Oradea, Str. Nufarului Nr. 121 A1 cadastral 201318, prin REGIO – Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 – Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor.

             Obiectivul general al proiectului „DEZVOLTAREA FIRMEI NEXIA CONSULTING SRL PRIN CONSTRUIREA UNEI CLĂDIRI DE BIROURI ȘI PRESTAREA DE SERVICII NOI SI ÎMPREJMUIRE TEREN”, este realizarea unei investiții inițiale ce va determina îmbunătățirea competitivității economice a SC Nexia Consulting SRL prin creșterea productivității muncii proprii și a sectorului de tehnologia informașiilor. Obiectivul va fi atins prin construirea ți dotarea unei clădiri de birouri pentru prestarea noii activități de stocare, prelucrare și generare rapoarte aferente imaginilor captate de sistemele de supraveghere.

            Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  • Introducerea inovării de serviciu și de proces în cadrul societății prin realizarea unei activități noi, susținută prin construcția unei clădiri de birouri și prin achizitia a 100 active noi și performante necesare pentru buna operare a investiției,
  • Promovarea noii activități prin participarea la 1 tărg internațional și creșterea credibilității societății prin de certificarea unui sistem de securitatea informațiilor – ISO 27001 și certificarea procesului de stocare și prelucrare a imaginilor video

          Rezultate:

  1. 1 cladire de birouri construita
  2. 100 active corporale si necorporale noi si performante: Firewall tip 1 – 1 buc; Firewall tip 2 – 1 buc; Router – 1 buc; Switch – 2 buc; NAS – 2 buc; Extensie NAS – 4 buc; Server tip 1 – 1 buc; Server tip 2 – 1 buc; UPS – 4 buc; Dulap de date – 2 buc; SMS Gateway – 2 buc; Centru management imagini video – 2 buc; Statie de lucru Desktop – 1 buc; Laptop – 11 buc; Multifunctionala laser color A3 – 1 buc; Multifunctionala laser mono A4 – 5 buc; Proiector – 1 buc; Televizor LED – 1 buc; Grup electrogen – 1 buc; Separator namol si produse petroliere canalizare cladire – 1 buc; Sistem supraveghere cladire birouri – 1 buc; Set ventiloconvectoare – 1 buc; Sistem panouri solare – 1 buc; Grup pompe de caldura – 1 buc; Mobilier receptie – 1 buc; Mobiler birou director tehnic – 1 buc; Mobilier departament comercial – 1 buc; Mobilier depozit (arhiva) – 1 buc; Mobilier sala intruniri – 1 buc; Ansamblu mobilier departament tehnic – 1 buc; Mobilier director – 1 buc; Camere de supraveghere – 40 buc; Software CRM – 1 buc; Licente sistem operare pentru 20 CPU – 1 buc; Pachet licente transcodare pentru 100 camere – 1 buc; Pachet licente sistem operare – 1 buc
  3. 1 participare la un targ international, 1 sistem de securitatea informatiilor – ISO 27001 certificat, 1 proces de stocare si prelucrare a imaginilor video certificat

Data de începere a proiectului: 01.03.2017

Data de finalizare a proiectului: 30.04.2022

                Valoarea totală a proiectului este de 3.815.474,08 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 2.290.686,76 lei, din care 1.947.083,75 lei din FEDR și 343.603,01 lei din Bugetul Național.

             Date de contact: Pentru detalii suplimentare vă stăm la dispoziţie la sediul social al firmei sau la tel. 0742 091 630, e-mail proiect.nexia@gmail.com , persoana de contact Dorina-Florina IANC.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Programul Operaţional Regional 2014-2020: www.inforegio.ro
Facebook: facebook.com/inforegio.ro

Programul Operaţional Regional 2014-2020

Facebook

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României