Calitate

Declaratie privind politica in domeniul calitatii

NEXIA CONSULTING S.R.L

Obiectivul strategic al organizației noastre este creșterea constantă a cotei de piață, prin îmbunătățirea continua a proceselor din firma și creșterea satisfacției clienților noștri.

Pentru a realiza acest obiectiv strategic organizația a implementat și menține un Sistem de Management al Calității, actualizat conform standardului ISO 9001:2015.

Începând cu luna August 2020 în cadrul firmei am înființat un Birou Calitate, a cărui principal scop în următoarea perioadă va fi îmbunătățirea continua a proceselor firmei, printr-o permanentă monitorizare și analiză a proceselor și adaptare a procedurilor de lucru.

Pentru procesele importante din cadrul firmei se vor actualiza și îmbunătății procedurile de lucru, vor fi stabilite criteriile de performanta cu parametrii de control măsurabili, astfel încât să sprijine analiza efectuată de management și deciziile acestuia.

Solicităm tuturor angajaţilor firmei implicarea activă în Sistemul de Management al Calitătii prin dezvoltarea cunoștințelor în acest domeniu, sprijinirea activității Biroului de Calitate și formularea de propuneri pentru îmbunătățirea proceselor firmei în care este implicat.

Pentru organizația noastră portofoliul de clienți satisfăcuți reprezintă cel mai important activ asigurând sustenabilitatea organizației. Imaginea organizației noastre se formează prin produsele și serviciile furnizate și din acest motiv menținerea calității acestora rămâne obiectivul nostru primordial.

Fiecare angajat trebuie să aibă în vedere definiția corectă a calității: Calitatea unui produs sau serviciu reprezintă măsura în care acesta acoperă nevoile și așteptările clientului. Astfel o bună comunicare cu clientul, stabilirea cât mai exactă împreună cu acesta a nevoilor și așteptărilor sale, dar și comunicarea internă eficientă a cerințelor clientului pe tot parcursul furnizării unui produs sau serviciu este o condiție esențială pentru a obține Satisfacția Clientului. Vom pune un accent deosebit pe aceste aspecte și solicităm tuturor angajaților noștri implicați în procese cu sau la client să le acorde atenție maximă.

Pentru clienți organizația oferă soluții personalizate, complete, eficiente dezvoltate și implementate în conformitate cu nevoile și cerințele lor la raportul calitate / preț și termenele stabilite prin contract..

Pentru furnizori organizația oferă parteneriate pe termen lung bazate pe încredere reciprocă și principiul câștigului bilateral (win-win).

Pentru autoritățile statului organizația se angajează ca procesele specifice să se desfășoare în conformitate cu cerințele legale și de reglementare în vigoare care guvernează domeniul său de activitate.

Pentru management și acționari organizația le oferă posibilitatea să conducă și să dețină o afacere profitabilă, sustenabilă, durabilă.

Pentru angajați organizația le asigură continuitatea locului de muncă, instruire profesională, siguranța și bunăstarea existenței zilnice, încrederea în capacitățile profesionale, motivarea potențialului creator.

Pentru concurență organizația se angajează la aplicarea unor practici corecte în dezvoltarea afacerilor, bazate pe recunoașterea performanțelor celui mai bun.

Pentru societate și mediul înconjurător organizația se angajează să nu-i afecteze negativ prin procesele desfășurate.

Principalele obiective urmarite

R

Cresterea satisfactiei clientului

R

Cresterea eficientei noastre

R

Mentinerea si extinderea segmentului de piata

R

Perfectionarea pregatirii profesionale a angajatilor

R

Imbunatatirea performantelor financiar-economice

Obiectivele calitatii se detaliază și se stabilesc anual în mod specific, clar, concret, cuantificabil și măsurabil pentru fiecare proces în parte, realizarea lor fiind urmărită permanent în vederea obținerii satisfacției clienților, a îmbunătățirii continue, a creșterii performanțelor și a îndeplinirii obiectivelor strategice.

Ca Director General mă angajez să asigur toate resursele necesare satisfacerii cerințelor și îmbunătățirii continue a eficacității sistemului de management al calității.

Director General – Dorina Ianc