Calitate

Declaratie privind politica in domeniul calitatii

NEXIA CONSULTING S.R.L

este o societate care ofera servicii integrate de IT care are ca obiectiv strategic ocuparea pozitiei de lider pe piata in domeniu, urmarind cresterea constanta a cotei in judetul Bihor si cresterea cifrei de afaceri in termeni absoluti bazata pe seriozitate, performanta si respect fata de client.

Pentru a realiza viziunea strategica a societatii, Nexia Consulting si-a stabilit un set de politici si obiective vizand implementarea si certificarea unui Sistem de Management al Calitatii care indeplineste standardul EN ISO 9001:2015, pe baza identificarii proceselor principale care descriu activitatile noastre, care sa inspire credibilitate, sa creasca gradul de satisfactie al clientilor nostri, sa ajute la imbunatatirea performatelor serviciilor prestate si la dezvoltarea echilibrata a relatiilor cu toate partile interesate: clienti, furnizori, autoritati, banci, angajati, actionari ai societatii si societatea in ansamblu.

Pentru Clienti, societatea noastra ofera solutii complete si personalizate, eficiente, care sunt dezvoltate si implementate pentru orice fel de proiect si in conformitate cu dorintele si cerintele fiecarui client. Ca si orientare catre clienti, imaginea societatii consta in serviciile oferite iar pentru acest motiv, mentinerea calitatii serviciilor oferite ramane obiectivul nostru primordial.

Pentru angajati, in cadrul societatii asiguram un microclimat corespunzator domeniului de activitate, instruiri in mod controlat pentru insusirea normelor de Protectia Muncii, imbunatatirea permanenta a pregatirii profesionale a angajatilor nostri si nu in ultimul rand sprijinirea dezvoltarii carierei profesionale a fiecarui angajat.

Specificul activitatii desfasurate de catre Nexia Consulting impune ca echipamentele utilizate la lucrari sa fie achiziţionate dupa o selectare a furnizorilor dupa metode bine stabilite care permit colaborarea doar cu acei furnizori care oferă parametrii calitativi corespunzători cerintelor si exigentelor noastre.
Actionarii isi asigura profitabilitatea ca societate pe termen lung prin competitivitate si prin calitatea serviciilor prestate.
Societatea funtioneaza respectand toate normele in vigoare.

Principalele obiective urmarite

R

Cresterea satisfactiei clientului

R

Cresterea eficientei noastre

R

Mentinerea si extinderea segmentului de piata

R

Perfectionarea pregatirii profesionale a angajatilor

R

Imbunatatirea performantelor financiar-economice

Aceste obiective se detaliaza si se stabilesc anual in mod specific, clar si cuantificabil, pentru fiecare activitate in parte, realizarea lor fiind urmarita permanent in vederea obtinerii satisfactiei clientilor nostri, a imbunatatirii permanente a activitatii si performantelor si a indeplinirii obiectivelor strategice ale sociatatii noastre.

„Ma angajez sa asigur toare resursele, inclusiv exemplul meu personal, necesare pentru satisfacerea cerintelor si imbunatatirea continua a eficacitatii sistemului de management al calitatii.”

Director General – Dorina Ianc