Calitate

Declaratie privind politica in domeniul calitatii

NEXIA CONSULTING S.R.L

 

Obiectivul strategic al organizației noastre este creșterea constantă a cotei de piață, prin îmbunătățirea continua a proceselor din firma și creșterea satisfacției clienților noștri.

Pentru a realiza acest obiectiv strategic organizația a implementat și menține un Sistem de Management al Calității, actualizat conform standardului ISO 9001:2015 si din anul 2021 un sistem de management al Securitatii informatiei conform ISO 27001/2018.

Solicităm tuturor angajaţilor firmei implicarea activă în Sistemul de Management al Calitătii prin dezvoltarea cunoștințelor în acest domeniu și formularea de propuneri pentru îmbunătățirea proceselor firmei în care este implicat. Cel mai bun cunoscator al unui proces este executantul.

Pentru organizația noastră portofoliul de clienți satisfăcuți reprezintă cel mai important activ asigurând sustenabilitatea organizației.

Astfel o bună comunicare cu clientul, stabilirea cât mai exactă împreună cu acesta a nevoilor și așteptărilor sale, dar și comunicarea internă eficientă a cerințelor clientului pe tot parcursul furnizării unui produs sau serviciu este o condiție esențială pentru a obține Satisfacția Clientului.
– Pentru angajați organizația asigură continuitatea locului de muncă, instruire profesională, siguranța și bunăstarea existenței, încrederea în capacitățile profesionale, promovarea pe criterii de competenta.
– Pentru clienți organizația oferă soluții personalizate, complete, eficiente dezvoltate și implementate în conformitate cu nevoile și cerințele lor la raportul calitate / preț și termenele stabilite prin contract.
– Pentru furnizori organizația oferă parteneriate pe termen lung bazate pe încredere reciprocă și principiul câștigului bilateral (win-win).
– Pentru autoritățile statului organizația se angajează ca procesele specifice să se desfășoare în conformitate cu cerințele legale și de reglementare în vigoare care guvernează domeniul său de activitate.
– Pentru management și acționari organizația le oferă posibilitatea să conducă și să dețină o afacere profitabilă, sustenabilă, durabilă.
– Pentru concurență organizația se angajează la aplicarea unor practici comerciale corecte.
– Pentru societate și mediul înconjurător organizația se angajează să nu-i afecteze negativ prin procesele desfășurate.

Principalele obiective urmărite de organizație în sistemul propriu de management al calității sunt :
– creșterea nivelului de satisfacție a clientului
– fidelizarea și îmbunătătirea continuă a pregătirii profesionale a angajaţilor
– creșterea eficienței economice și îmbunătățirea performanțelor financiare ale firmei

Obiectivele calitatii se detaliază și se stabilesc anual în mod specific, clar, concret, cuantificabil și măsurabil pentru fiecare proces în parte, realizarea lor fiind urmărită permanent în vederea obținerii satisfacției clienților, a îmbunătățirii continue, a creșterii performanțelor și a îndeplinirii obiectivelor strategice.

Ca Director General mă angajez să asigur resursele necesare satisfacerii cerințelor și îmbunătățirii continue a eficacității sistemului de management al calității.

Actualizat 27.01.2022

Principalele obiective urmarite

R

Cresterea satisfactiei clientului

R

Cresterea eficientei noastre

R

Mentinerea si extinderea segmentului de piata

R

Perfectionarea pregatirii profesionale a angajatilor

R

Imbunatatirea performantelor financiar-economice

Obiectivele calitatii se detaliază și se stabilesc anual în mod specific, clar, concret, cuantificabil și măsurabil pentru fiecare proces în parte, realizarea lor fiind urmărită permanent în vederea obținerii satisfacției clienților, a îmbunătățirii continue, a creșterii performanțelor și a îndeplinirii obiectivelor strategice.

Ca Director General mă angajez să asigur toate resursele necesare satisfacerii cerințelor și îmbunătățirii continue a eficacității sistemului de management al calității.

Director General – Dorina Ianc